Facem succesul
clientulu

Cu produse și soluții extraordinare 


FlagMAN-D ofera servicii profesionale de audit, asistență fiscală și consultanță financiară. Companiile pe care le audităm continuă să funcționeze cu mai multă încredere.


Un audit este mai mult decât o obligație - este o lentilă puternică pentru a ilumina starea actuală a organizației, oferind o perspectivă care își descoperă aspirațiile viitoare.

Calitatea auditului

Echipă responsabilă cu experiență vastă

Abordarea corectă

Prețul corect

Desfășurarea auditului

Planficarea si evaluarea

Planificarea auditului și evaluarea riscurilor implică mai multe proceduri, cum ar fi revizuirea analitică preliminară, evaluarea eficacității controlului și înțelegerea condițiilor societății. Acestea permit analiza controlului intern, identificarea riscurilor și dezvoltarea soluțiilor adecvate. Evaluarea riscurilor implică, de asemenea, evaluarea măsurilor luate de management pentru a corecta factorii care pot afecta opinia auditorului. Planul de audit și evaluarea riscurilor sunt discutate cu managementul entității, iar riscurile identificate determină alocarea resurselor și ghidarea echipei de audit.

Efectuarea auditului

Implementarea misiunii de audit se bazează pe strategia și planul de audit. Echipa de audit se concentrează pe aspectele identificate în faza de planificare și evaluare a riscurilor, respectând obiectivele programului de audit și procedurile de colectare a probelor de audit. În timpul auditului, se menține un nivel adecvat de scepticism profesional, iar toate întrebările sunt comunicate Clientului. După finalizarea auditului, se evaluează dacă situațiile financiare sunt corecte și se iau în considerare efectele erorilor identificate. Dacă sunt găsite fraude sau greșeli comune, se aplică proceduri de audit suplimentare adecvate.

Finalizarea si raportarea

Noi vom evalua evidențele primite și situațiile financiare pentru a decide o opinie adecvată, reducând riscul de denaturare semnificativă. După misiunea de audit, mecanismele de revizuire a calității vor fi aplicate conform Standardelor Internaționale de Audit. Compania noastră implementează un sistem de control al calității conform standardului ISQC1 emis de IFAC. Sistemul de control al calității garantează respectarea standardelor profesionale și cerințelor normative și juridice de către companie și personalul său, asigurând că rapoartele corespund circumstanțelor. 

Politicile contabile

Vom evalua evidențele în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate sau Standardele Internaționale de Raportare Financiara. Vom analiza aplicarea fiecărui standard și vom corela cerințele cu politicile contabile folosite de Client. 

Procese cheie

Vom analiza procesele-cheie și măsurile de control intern existente pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță pentru activul clientului și pentru a evalua conformitatea cu cadrul legal de raportare financiară. 

Audit IT

Vom verifica mediul de control al sistemelor informatice, inclusiv cele cu impact semnificativ asupra situațiilor financiare. Evaluarea riscurilor va include verificarea securitatii si conformitatii cu standardele si legislatia in vigoare privind confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea resurselor IT din entitate, in scopul de a asigura suportul adecvat pentru procesele de afaceri. 

Calitate independență

Ne asigurăm că suntem independenți și respectăm standardele de calitate. Verificarea independenței este un proces continuu, global și responsabil, bazat pe procese și controale sistematice. Vom comunica imediat orice aspect care poate afecta independența noastră în relația cu dvs.